O nás

MVDr. Martina Nováková

V roce 1994 jsem ukončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno s titulem Doktor veterinární medicíny. Po absolutoriu jsem pracovala 6 měsíců v soukromé veterinární ordinaci v Kolíně.
V roce 1995 jsme společně s manželem započali veterinární činnost v Košicích. Vybudovali jsme vlastní ordinaci v místě bydliště a zahájili jsme spolupráci se zemědělskými podniky v okolí.
Ošetřuji skot, kozy, ovce, prasata, koně a malá zvířata.
V minulosti jsem 4 roky pracovala v zemědělském podniku s chovem prasat, kde jsem získala zkušenosti s likvidací ekonomicky závažných onemocnění prasat.
Avšak, postupem času mě běžné a rutinní lékařské postupy přestaly uspokojovat. Proto jsem si svoje vzdělání rozšířila v mezinárodní homeopatické škole CEDH. Tuto školu jsem ukončila řádnou zkouškou v roce 2013.
V průběhu mé činnosti si vzdělání neustále prohlubuji na odborných seminářích v ČR i zahraničí.
Mojí zálibou je vedle homeopatie i chirurgie.

 

MVDr. Kateřina Nováková

K veterinární medicíně jsem přičichla již jako dítě, když jsem s rodiči objížděla jejich zvířecí pacienty. Proto se zvířata a péče o ně stala nedílnou součástí mého života. A když jsem se po gymnáziu rozhodovala co dál, stát se veterinární lékařkou byla jednou z možností. Ta nakonec zvítězila a v roce 2012 jsem nastoupila na studium veterinární medicíny FVL VFU v Brně.

Během studia jsem se snažila získat co nejvíce praktických i teoretických zkušeností, proto jsem pravidelně doprovázela rodiče, jezdila na různé semináře, atd.. Největší zkoušenost pro mě však byla stáž na Klinice skotu Vysoké školy veterinární v Hannoveru, kde jsem strávila bezmála 3 měsíce. V roce 2018 jsem studia zdárně ukončila a mohla jsem se naplno začít věnovat veterinární činnosti.
Naše spolupráce s rodiči přetrvala a tak jsem po škole mohla doplnit jejich „tandem“. Věnuji se medicíně skotu, malých zvířat a koní.

Jelikož studium nekončí promocí, ale přetrvává po celý život, účastním se seminářů v ČR i zahraničí. Mými zálibami jsou výlety s přítelem, vaření a v neposlední řadě erdelka Alča, německá doga Kristýna.

 

MVDr. Miroslav Novák

Pocházím z jedné z nejstarších selských rodin v Košicích. V roce 1995 jsme obnovili zemědělskou tradici našeho rodu a začali soukromě hospodařit.

Práce na statku a v lese je pro mne koníčkem, udržuje mě na stejné lodi s klienty a díky ní jsem v dobré fyzické kondici. Nemám ambici nasytit národ, nýbrž vyrobit kvalitní zdravé potraviny pro mou rodinu. Během studia na Vysoké škole veterinární v Brně jsem absolvoval půlroční stáž na farmě v Baden-Württembergu a 3týdenní praxi u soukromého veterinárního lékaře tamtéž. Obé mne ovlivnilo, mohu říci, na celý život.

Druhým mezníkem v mém životě bylo osudové seznámení s manželkou Martinou během studia na alma mater. Společně jsme po ukončení vysoké školy začali budovat veterinární praxi. Postupem času mě přitahovala více a více praxe velkých zvířat, především chov dojnic. Praktická veterinární činnost v chovech dojnic je pro mě konkurenční výhodou i v mé poradenské činnosti, jejíž náplní je výživa, management, reprodukce, zdraví mléčné žlázy a péče o paznehty. Protože v týmu se vždy lépe pracuje, získávají informace a zkušenosti, založili jsme v r. 2005 s bývalými spolužáky poradenskou firmu MilkProgres – poradenství s. r.o.

Svoje vědomosti a 25leté zkušenosti se snažím předávat chovatelské veřejnosti nejen svými radami, ale i formou přednášek, školení a publikováním v odborných časopisech.

Ve volném čase rád čtu historické romány ze středověku. Kromě manželky a dětí miluji hory v zimě i v létě.