Zemědělská činnost

Nabízíme prodej jatečných prasat, prodej selat a obilí.

Nabízíme prodej krmného hrachu – nebyl ošetřován insekticidy ani desikován. Cena 700 Kč (včetně DPH) / 1q.

V případě zájmu kontaktujte MVDr. Miroslava Nováka, tel.: 606 615 418.