Zajímavé případy

 

léčba onemocnění paznehtů

V chovech skotu pravidelně řešíme onemocnění paznehtů. Na fotografii je složitější případ -chronický vřed bílé čáry s flegmónou patky. Postižená končetina byla ošetřena podlepením zdravého paznehtu a na nemocném paznehtu byla chirurgicky ošetřena rohovina. Podlepením vyvýšíme zdravý pazneht a krávě umožníme reparovat rohovinu na postiženém paznehtu. Tento zákrok bývá pro zvíře často zachraňující.


nekróza končetiny jehněte

Na obrázku je uměle odchované jehně ovce tlustoocasé. Na zadní končetině došlo k suché nekróze. Příčinou tohoto stavu bylo silné prochlazení po porodu. Matka jehně porodila v létě za velmi chladného počasí a bylo nalezeno na louce podchlazené. Jehněti byla poskytnuta chovatelem intenzivní péče včetně zahřátí. Přesto se na periférii – končetině objevila chladová nekróza podobná omrzlině. Nekrotická část končetiny odpadla a ovce se pohybuje o třech nohách. Dnes má vlastní jehně.


začervení

Na obrázku je koza Fanča s typickým hydremickým otokem hlavy, který se objevuje při silném začervení zvířat. Otok se může objevit i náhle po několika slunečných dnech, kdy došlo k silné invazi larvami parazitů.

Vzhledem k tepujícímu se klimatu se s těmito případy setkáváme stále častěji.


 

nádor močového měchýře

Na konci července k nám zavítala majitelka psa s problémem, že pes močí krev. Sonografickým vyšetřením byla zjištěna masa v močovém měchýři. Následně byla provedena laparotomie (otevření dutiny břišní). Močový měchýř byl otevřen. Naštěstí jsme nalezli operabilní nádor, který vyrůstal ze stopky. Byla odejmuta část močového měchýře, kde stopka vyrůstala. Močový měchýř byl uzavřen. Hojení rány proběhlo bez komplikací. Měsíc po operaci se v ráně objevil výpotek (serom), který po homeopatické léčbě ustoupil. Pes se nyní těší dobrému zdraví.