Hospodářská zvířata

Sestavování krmných dávek pro skot
– hodnocení kvality objemných krmiv
– bilance krmivové základny
– sestavování krmných dávek pro jednotlivé kategorie skotu
– vyhodnocování ekonomické rentability naformulované KD v chovech pomocí sofistikovaného počítačového programu.
Více informací naleznete na webových stránkách www.milkprogres.cz

Management chovu skotu
Poskytujeme poradenství vedení chovu skotu a nabízíme možnost sestavování různých analýz z KU skotu a z měření SB.
Dále nabízíme řešení mastitid

– monitoring bakteriálních původců onemocnění v chovu
– sestavování schémat léčby pro postižené dojnice
– školení dojičů
Více informací naleznete na webových stránkách www.milkprogres.cz

Onemocnění paznehtů
– individuální ošetření dojnic s onemocněním paznehtů.
– návrh preventivního ošetření ke snížení výskytu onemocnění.

Reprodukční programy
Nabízíme analýzu reprodukce v chovech a sestavování hormonálních programů pro dané chovy.